englishpolskieespañolitalianočesky
Aktualności Misja Upowszechnianie Rezultaty Kursy Partnerzy Kontakt

Partnerzy

BSW – Bydgoska Szkoła Wyzsza (Polska)

Bydgoska Szkoła Wyższa (BSW) oferuje 10 kierunków studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich. BSW kształci inżynierów na kierunkach Zarządzanie i inżynieria produkcji, budownictwo i logistyka. Uczelnia oferuje także studia podyplomowe z zakresu technologii odnawialnych źródeł energii i technologii biomasy oraz inne. Programy kształcenia opierają się doświadczeniu uznanych uczelni europejskich i dostosowywane są do potrzeb rynku. Uczelnia dysponuje własnymi budynkami dydaktycznymi oraz laboratoriami, takimi jak laboratorium materiałoznawstwa czy metrologii. Studenci mogą swobodnie korzystać z biblioteki akademickiej i czytelni, jak również pięcioma pracowniami komputerowymi. Uczelnia prowadzi Akademię Kształcenia Ustawicznego dla osób dorosłych. Stale rozwija współpracę z zagranicznymi uczelniami i instytucjami edukacyjnymi.

en.bsw.edu.pl

INVENTI S.A. (Polska)

Inventi jest firmą zorientowaną na praktyczne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Prowadzi inwestycje związane z energią odnawialną w Polsce i innych krajach.

www.inventi-power.pl

NorthCom s.r.o. (Republika Czeska)

NorthCom jest instytucją edukacyjną założoną w 1996. Organizuje różnego rodzaju szkolenia skierowane do różnych grup zainteresowanych. Prowadzi także szkolenia dla bezrobotnych, zawodowe kursy językowe i inne. Poza tym, realizuje projekty finansowane przez ESF na poziomie regionalnym. Szkolenia i kursy posiadają akredytację Ministra Edukacji, Młodzieży i Sportu. Od kilku lat mamy doświadczenie w projektach Mobilności Leonardo da Vinci – zarówno jako aplikant jak też organizator wymiany studentów, czy też jako organizacja partnerska. W działalności edukacyjnej NorthCom współpracuje z zewnętrznymi specjalistami.

www.northcom.cz

Fondazione Musei Senesi (Włochy)

Założona w 2003 roku Fondazione Musei Senesi zajmuje się promowaniem wiedzy o regionie i jego dziedzictwie kulturowym, konsoliduje i rozwija system muzeów utworzony w latach 90 w prowincji Siena dzięki wsparciu kuratorów, władz miejskich, diecezji, banku i fundacji Monte dei Paschi, uniwersytetu i izby handlowej.

www.museisenesi.org

CENÍFER (Hiszpania)

Navarra poczyniła duży wysiłek w rozwój odnawialnych źródeł energii, co dało jej pozycję lidera w tym szybko rozwijającym się sektorze. To jest sektor z potencjałem szybkiego wzrostu, przynoszący szczególne korzyści dla społeczeństwa. Rząd Navarry wspiera CENIFER, centrum szkoleniowe dla energii odnawialnej, dla spełniania wymogów w zakresie kształcenia z zakresu odnawialnych źródeł energii.

www.cenifer.com

 This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein