englishpolskieespañolitalianočesky
Aktualności Misja Upowszechnianie Rezultaty Kursy Partnerzy Kontakt

Misja

Kluczowym elementem polityki oszczędzania energii są budynki energooszczędne. Budynki zużywają więcej energii niż jakikolwiek inny sektor gospodarki europejskiej. Uważa się, że jest to około 40% całkowitej konsumpcji energii. Dlatego też, sektor budowlany ma najwyższy potencjał w oszczędzaniu energii, co w efekcie zmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Potencjał ten oceniany jest na 28%. Zgodnie z Dyrektywą 2010/31/EU o energetycznej charakterystyce budynków, konsumpcja energii do 2020 roku powinna zostać zmniejszona o 20% poniżej poziomu z 1990 roku. Plan Działania zakłada znaczący potencjał kosztowo efektywnego zużycia energii w sektorze budowlanym. Jesteśmy przekonani, że zwiększenie liczby budynków poddanych renowacji jest najbardziej kosztowo efektywną i najszybszą drogą do zmniejszenia zużycia energii i ma wysoki potencjał w tworzeniu nowych miejsc pracy i promowaniu ekonomicznej odbudowy sektora budownictwa. UE potrzebuje głębokiej renowacji około 3% budynków w skali roku, aby osiągnąć założone cele redukcji konsumpcji energii do 2050 roku. Wszystkie dostępne technologie oszczędzania energii powinny być zastosowane, co pozwoli na zmniejszenie konsumpcji energii w 60% – 90% budynków.

Wymienione wyżej powody prowadzą do przewidywalnego wzrostu zapotrzebowania na kompetentnych specjalistów i menadżerów legitymujących się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla energooszczędnej renowacji istniejących budynków. Obecnie zarządzanie procesami renowacji staje się jedną z najważniejszych dziedzin wiedzy i kompetencji, mającej duże znaczenie dla planowania i zarządzania renowacją budynków. Program szkoleń z zakresu energooszczędnej renowacji budynków został opracowany w Bydgoskiej Szkole Wyższej jako interdyscyplinarny kurs dzięki współpracy dwóch kierunków: budownictwa i zarządzania i inżynierii produkcji (specjalność: zarządzanie źródłami energii odnawialnej). Zawartość kursu jest stale uzupełniana i rozwijana odpowiednio do zmian w technologii i nowych wyzwań. Cały program kształcenia jest podzielony na dwie części: teoretyczną, opartą na wiedzy, która będzie udostępniona przez Internet (technologia ‘rapid e-learning’ dla każdej platformy) i warsztaty praktyczne (moduł zajęć praktycznych w grupach). Pilotażowy system ECVET będzie wprowadzony w celu ułatwienia porównywania wyników uzyskiwanych we wszystkich krajach partnerskich. Głównym celem Projektu jest implementacja programu szkolenia dla trenerów oraz kadry kierowniczej i innego personelu firm budowlanych, które nie są odpowiednio przygotowane dla nowych wyzwań stawianych przez energooszczędną renowację istniejących i historycznych budynków. Dodatkowy moduł pedagogiczny jest skierowany do trenerów. Partnerstwo w Projekcie zostało ustanowione przez instytucje zajmujące się kształceniem zawodowym:

P1 (PL): Inventi S.A.

P2 (CZ): NorthCom s.r.o.

P3 (IT): Fondazione Musei Senesi

P4 (ES): CENIFER

 

ECVET Credits assignment (PDF)This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein