englishpolskieespañolitalianočesky
Novinky Mise Diseminace Výsledky Kurzy Partneři Kontakty

Partneři

BSW – Bydgoska Szkoła Wyzsza (Polsko)

Bydgoska Szkoła Wyzsza (BSW) pořádá osm vysokoškolských kurzů. BSW školí inženýry technologie na Fakultě výrobního strojírenství a managementu a inženýry logistiky na Fakultě logistiky. Škola také nabízí post-graduální kurzy inženýrské technologie OZE a inženýrské technologie produkce energie z biomasy a jiné. Nabídka kurzů univerzity se opírá o příklady uznávaných evropských univerzit a zároveň se přizpůsobuje potřebám neustále se měnící tržní ekonomiky. Univerzita má celou řadu učebního vybavení, mezi nimi také vědeckou laboratoř a metrologickou laboratoř. Studenti mohou také využívat knihovnu a studovnu, stejně tak jako pět počítačových učeben. Univerzita také vede Akademii celoživotního učení pro dospělé. Univerzita má dobré mezinárodní vztahy různými institucemi a školami.

Navštivte stránky BSW en.bsw.edu.pl

INVENTI (Polsko)

Inventi je prakticky orientovaná firma, která vyhledává návrhy a zřizuje významná zařízení OZE v Polsku a jiných zemích.

Navštivte stránky INVENTI www.inventi-power.pl

NorthCom s.r.o. (Česká Republika)

Je vzdělávací společnost – založená v roce 1996. Organizuje vzdělávací akce různého zaměření pro účastníky z různých oblastí. Zabývá se rekvalifikačními kurzy pro nezaměstnané, jazykovými kurzy pro zaměstnance atd. Dále organizuje a realizuje projekty financované ESF – v regionálním měřítku. Kurzy a školení byly akreditovány Ministerstevem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Několik let má zkušenosti s pořádáním s Projekty Mobility v rámci LdV – jak na straně žadatele a organizátora, tak partnerské organizace zajišťující veškeré projektové náležitosti nezbytné k přijmutí skupiny účastníků nebo sociálních partnerů. Společnost NorthCom má tři zaměstnance, kteří zajišťují organizační činnosti firmy. Pro úspěšnou realizaci vzdělávacích aktivit spolupracuje s dalšími externími spolupracovníky. Navštivte webové stránky NorthCom s.r.o.

Navštivte stránky NorthCom s.r.o. www.northcom.cz

Fondazione Musei Senesi (Itálie)

Fondazione Musei Senesi, založená 2003, byla založena za účelem rozvoje vzdělávání v regionálních bohatstvích, zahrnujíc systém muzeí, který byl zaležen v 90. letech 20. století provincí Siena a to díky podpoře ze strany regionu, vlády, diecézie, banky Monte dei Paschi a nadace místí nadace a obchodní komory.

Navštivte stránky Musei Senesi www.museisenesi.org

CENÍFER (Španělsko)

Region Navarra je velkým podpůrcem v oblasti rozvoje obnovitelných energií, díky čemuž je v daném rostoucím sektoru také lídrem. Jedná se o trh s vysokým potenciálem růstu a obzvláště vysokým přínosem pro společnost. Oblastní vláda regionu Navarra pověřila CENIFER školením v oboru obnovitelných energií za účelem dosažení co nejvyšší úrovně znalostí v oborech čisté energie

Navštivte stránky CENÍFER www.cenifer.com

 This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein