englishpolskieespañolitalianočesky
Novinky Mise Diseminace Výsledky Kurzy Partneři Kontakty

Mise

Klíčovým prvkem politiky šetření energie jsou energeticky efektivní budovy. Budovy spotřebovávají více energie, než jakýkoliv jiný sektor evropské ekonomie. Je dokázáno, že právě budovy stojí za více než 40% spotřeby energií. Proto je tento sektor jasným cílem pro snižování spotřeby energií, což povede ke snížení negativního dopadu na životní prostředí. Potenciál pro úspory se odhaduje na 28%. V souladu se směrnicí 2010/31/EU o energetické náročnosti budov by měla všeobecná spotřeba klesnout o 20% mezi roky 1990 a 2020. Akční plán identifikoval značný potenciál pro ekonomicky výhodné úspory energií ve stavebnictví. Je zřejmé, že zvýšená míra a hloubka obnovy fondu budov je nejekonomičtější a nejrychlejší cestou k snížení energetické spotřeby a má velký potenciál pro vytváření nových pracovních pozic a tím zvedout výkonost stavebnictví.Evropská unie potřebuje každoročně hloubkovou rekonstrukci přibližně 3% ze všech budov, aby dostála ekonomických a energetických cílů, stanovených pro rok 2050. Veškeré dostupné technologie na úsporu energie by měli být zapojeny k dosažení redukce energetické spotřeby o 60% a 90%.

Tyto výše zmíněné důvody nás vedou k presumpci, že stavební sektor bude požadovat stále více kompetentních profesionálů a manažerů s novými znalostmi a dovednostmi, potřebnými pro energeticky efektivní renovace stávajících budov. V současné době je management renovačních procesů jedním z nejdůležitějších znalostních oborů, mající značnou důležitost pro plánování a managemet celkové renovace. Školící program pro energeticky efektivní rekonstrukci starých budov byl vyvynut v Bydgoska Szkola Wyzsza, jakožto interdisciplinární kurz ve spolupráci dvou fakult: Fakulty stavební a Fakulty výrobního strojírenství a managementu. Tento kurz je soustavně aktualizován a rozšiřován v souladu se změnami pozorovanými ve vývoji stavebních technologií.

Celý tento program je rozdělen do dvou částí: teoretické, kde je znalostní základ poskytován a šířen online (e-learning) a prakticé (modul tváří v tvář). Pilotní ECVET sytém byl rovněž implementován tak, aby poskytoval porovnání mezi výstupy ve všech partnerských zemích. Hlavním cílem projektu je implementace výukového programu do výuky manažerů, výkonného personálu a dalšího pomocného personálu ve stavebnictví do společností, které nejsou dostatečně připraveny pro nové výzvy v oblasti renovací starých budov za účelem snižování energetické náročnosti. Přídavný pedagogický modul is zaměřený na školitele a lektory. Partnerství je vytvořeno mezi společnostmi z vzdělávacího sektoru:

P0-Leader (PL): BSW – Bydgoska Szkola Wyzsza

P1 (PL): Inventi S.A.

P2 (CZ): NorthCom s.r.o.

P3 (IT): Fondazione Musei Senesi

P4 (ES): CENIFER

ECVET Credits assignment (PDF)This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein