englishpolskieespañolitalianočesky
Novinky Mise Diseminace Výsledky Kurzy Partneři Kontakty

Diseminace

Nové
Úvod

Hlavním cílem diseminace a komunikace je zvýšení povědomí o aktivitách projektu za účelem dosažení udržitelnosti projektu ETEROB. Těchto cílů bude dosaženo užitím širšího spektra komunikačních kanálů a materiálů, ale také konverzací face to face a pomocí konferencí.

Účel diseminačního a komunikačního plánu

Tento popis popisuje diseminační a komunikační plán projektu ETEROB – projektu podpořenného fondem Evropské unie: Leonardo da Vinci – Transfer inovací.

Jeho úkolem je formulovat veškeré komunikační a diseminační akce, které jsou plánované v rámci projektu tak, aby poskytoval manuál pro přístup a stanovil data, kdy budou naplánovány akce a události projektu. Zajišťuje také to, že informace bude sdíleny s cílovou skupinou v co nejefektivnějším způsobu.

Cíle diseminačního a komunikačního plánu jsou konkrétně:

1. Definovat hlavní metodologické aspekty projektové komunikace
2. Popsat komunikační prostředky a nástroje projektu ETEROB
3. Poskytnout opatření pro komunikaci v rámci projektu ETEROB

Komunikační a diseminační cíle stanovené projektem ETEROB

Vedoucí principy komunikační a marketingové strategie:

Komunikace je dvousměrý proces. Nejedná se pouze o předání zprávy od koordinátorů partnerům. Stejně důležitá je komunikace směrem vzhůru a na horizontální úrovni.

Zodpovědnosti

NorthCom s.r.o. je zodpovědnou organizací za diseminační a komunikační aktivity. Nicméně všichni projektový partneři musí přispívat k implementaci všech relativních akcí.

Diseminační a komunikační úrovně

The dissemination plan is divided into three strategic focus areas, so that the focus is based on where and when the effort of the dissemination is most needed and effective.

Strategické cíle jsou:

Cílové publikum

Diseminační a komunikační plán rozděluje aktivity a akce tak, aby přilákala následující cílové skupiny:

Komunikační zprávy

Konsorcium by mělo definovat zprávu, nebo zprávy, které budou vyslány k určitým cílovým skupinám. Evidentním cílem je zaměření na dosažení cíl a benefitů z nich vycházejících. To vyžaduje jasnou dohodu a pečlivou spolupráci napříč stranami, které by mohli vystupovat jako informační zdroj, nebo mluvčí jednotlivých částí projektu. Za každou cenu se musí předejít nekonzistentním faktům, závěrům a rozličným pohledům na věc.

Cílové zprávy, které budou šířeny:

Komunikační a diseminační nástroje a kanály

Komunikační kanály existují běžně ve společnosti jako jako způsob přenosu informací od jedné strany (odesílatel) druhé straně (příjemce). Nejběžnějšími způsoby komunikace jsou:

1. Komunikace tváří v tvář
2. Poštovní styk
3. Telefonní hovory
4. Fax
5. Email
6. Videohovory
7. Sociální sítě (Facebook, LinkedIn, G+, a.j.)

 

Hlavní komunikační nástroje jsou speciálně vytvořené subjekty s cílem udržet specifickou informaci a přenést ji. Komunikační nástroje, které jsou přímo spojené s projektovými aktivitami jsou:

1. Projektové logo – obraz nebo symbol s cílem logicky a esteticky vyjádřit individualitu projektu
2. Vzory projektových dokumentů – vzorový dokument obohacený o projektové logo a atributy projektu s cílem sjednocení projektové komunikca enriched by project image, logo and writable information with project attributes, purposed to unify project
3. Projektové internetové stránky – místo pro informace o průběžném vývoji projektu. Slouží jako zdrou informací o partnerech cílech a úspěších.

 

 This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein